Z uwagi na postęp technologiczny, który w tak szybkim tempie rozwija się na całym świecie oraz czas, który w realiach dzisiejszego świata jest niewątpliwie towarem deficytowym dla większości z nas i gwarantując jednocześnie profesjonalną, skuteczną, szybką oraz poufną pomoc prawną, Kancelaria prawna "Legal-Ars" świadczy również usługi prawne za pomocą internetu 7 dni w tygodniu.

Zakres usług prawnych świadczonych on-line:

- doradztwo prawne;

- sporządzanie stanowisk, opinii i ekspertyz prawnych;

- sporządzanie oraz opiniowanie umów; wszelkiego rodzaju pism procesowych jak i przedprocesowych oraz pozostałych dokumentów prawnych;

- konsultacje w obrębie spraw procesowych oraz spraw przed pozostałymi organami, np. Państwową Inspekcją Pracy.

Celem otrzymania pomocy prawnej w formie on-line, niezbędnym jest wypełnienie oraz wysłanie niżej zamieszczonego formularza.

Wówczas, Kancelaria prześle zwrotny e-mail, w którym określi wycenę świadczonej usługi oraz wskaże dane, celem dokonania płatności.

Następnie, po zaakceptowaniu przedstawionego stanu rzeczy i dokonaniu zapłaty stosownego wynagrodzenia, Kancelaria w ciągu 24-48h (w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten ulega wydłużeniu do 7 dni) udzieli pomocy prawnej. Jednocześnie Kancelaria zastrzega sobie prawo, iż może poprosić o doprecyzowanie stanu faktycznego sprawy bądź przesłania dokumentów w niezbędnym zakresie, celem jej rzetelnego wykonania zgodnie ze sztuką prawniczą. Uzupełnienie zlecenia przez Klienta, na podstawie wysłanej przez Kancelarię prośby o sprecyzowanie stanu faktycznego sprawy nie stanowi nowego zlecenia, wobec czego wskazane w ofercie wynagrodzenie nie ulega zmianie.

Dlaczego warto skorzystać z tej formy świadczonych usług przez Kancelarię?

1. Bezpłatna wycena w ciągu 2-3h od wpłynięcia zapytania prawnego do Kancelarii, na której podstawie decydujesz, czy chcesz skorzystać z usług Kancelarii.

2. Profesjonalna, szybka oraz poufna pomoc prawna bez konieczności wychodzenia z domu.

3. Otrzymanie pomocy prawnej w formie pisemnej, do której w każdej chwili można wrócić.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do skorzystania z pomocy prawnej świadczonej online

--------------------------------------------- § ----------------------------------------------

Wypełnij Formularz:

IMIĘ*

NAZWISKO*

E-MAIL*

TELEFON*

NAZWA FIRMY:

MIEJSCOWOŚĆ, ULICA I NR:

KOD POCZTOWY:

TEMAT PYTANIA:

TREŚĆ PYTANIA:

ZAŁĄCZNIKI:

SPOSÓB DOSTARCZENIA ODPOWIEDZI*: x poczta elektroniczna lub/i list polecony

FAKTURA VAT: x Chcę otrzymać fakturę VAT za porady prawne online.

NIP:

x * Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię oraz akceptuję jego postanowienia.

x * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do świadczenia Usługi prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych i ich poprawiania.

WYŚLIJ