Celem Kancelarii jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi prawnej zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm w dziedzinie szeroko rozumianego prawa pracy,

jak również prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego.

Prowadzimy kwalifikowaną pomoc prawną w wyżej wymienionym zakresie zapewniając wszechstronną i pełną obsługę prawną.

 Poniżej przedstawiamy, przykładowy zakres świadczonych przez nas usług w poszczególnych obszarach i strefach prawa.

Prawo pracy

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców (firm) w zakresie prawa pracy, oraz klientów indywidualnych – pracowników:

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę,

 • reprezentacja przed sądami w sprawach związanych z prawem pracy,

 • doradztwo w kwestiach związanych ze zwolnieniami grupowymi,

 • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,

 • sporządzenie regulaminów pracy i innych dokumentów związanych z istnieniem stosunku pracy,

 • doradztwo prawne w omawianym zakresie.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych, między innymi:

 • emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach,

 • renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne,

 • świadczenia rehabilitacyjne,

 • zasiłki macierzyńskie,

 • doradztwo prawne.

Prawo cywilne

 • analiza, opracowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,

 • doradztwo prawne,

 • reprezentacja przed sądami wszystkich instancji.

 

Pomoc przy rozwiązywaniu problemów wiążących się z codzienną działalnością firm w postaci konsultingu świadczymy stale, osobiście lub za pośrednictwem telefonu. 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż możliwe jest zawarcie w powyższym zakresie umowy o stałej współpracy, za którą wynagrodzenie będzie ustalone ryczałtowo. W ramach stałej umowy

będziemy zobowiązani między innymi do przeprowadzenia audytu, wydawania ekspertyz, opinii prawnych, konsultacji telefonicznych, projektowania odpowiedzi na wystąpienia inspektora

pracy.

Zadaniem, jakie sobie stawiamy jest dbałość o to, aby czynności prawne podejmowane przez Klienta możliwie najlepiej służyły jego interesom.

 

Naszym celem jest proponowanie Klientom takich rozwiązań, które w nieustannie zmieniającym się polskim systemie prawnym, zapewnią im bezpieczeństwo prawne i stabilność.

Niejednokrotnie muszą Państwo podejmować sprawne, efektywne decyzje dotyczące różnych obszarów prawa. Postaramy się Państwu w tym pomóc.