Sylwia Zdanowska - prawnik, właścicielka Kancelarii; ukończyła Wydział Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji afiliowanej przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie gdzie na katedrze prawa karnego pod kierunkiem dr Andrzeja Ważnego obroniła pracę dyplomową pt. „Świadek w postępowaniu karnym”. Współautorka publikacji „Prawo pracy – 10 lat po wejściu do UE”, wydawnictwo:"Bessard-Consulting", Warszawa 2015, w której m.in. skomentowała Dział Ósmy „Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.” Kodeksu pracy uwzględniając obszerną nowelizację przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie, która weszła w życie w 2016 roku.

 

Doświadczenie i specjalizacja zwodowa

Od dziecka wiedziałam, że zostanę prawnikiem i z tym, a nie innym zawodem związałam swoją przyszłość. Było to czymś zupełnie naturalnym, gdyż odkąd pamiętam byłam tzw. molem książkowym i uwielbiałam dokonywać analiz oraz rozstrzygać i szukać wariantów rozwiązań. Następnie przyszedł czas na spełnianie marzeń z lat dzieciństwa. Równolegle z rozpoczęciem studiów prawniczych, a w istocie na kilka miesięcy przed ich inauguracją rozpoczęłam zdobywanie szlifu zawodowego m.in. w jednej z Kancelarii prawnych w Warszawie.

Moja praktyka zawodowa sięga początku 2010 r., kiedy to - pracując w jednej z renomowanych Kancelarii w Warszawie, świadcząc komplementarną pomoc prawną w zakresie m.in. prawa pracy (materialnego i procesowego) na rzecz osób fizycznych oraz świadcząc kompleksową obsługę prawną na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, które zatrudniają kilkaset osób w szczególności z branży farmaceutycznej, optycznej, budowlanej, przemysłowej, w dziedzinie produkcji kawy oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych - prawo pracy oraz prawo ubezpieczeń społecznych stało się dla mnie nie tylko pasją zawodową, ale przede wszystkim kluczowymi dziedzinami prawa, w których się specjalizuje.

Zdobyte wykształcenie połączone z wieloletnim szlifem prawniczym oraz pasją do zawodu, pozwoliło mi rozpocząć prowadzenie własnej praktyki zawodowej i stworzyć miejsce, w którym będzie można skorzystać z wykwalifikowanych usług prawnych zgodnie z zasadmi, które w mojej ocenie oraz według postanowień kodeksu etyki zawodowej są w najwyższym stopniu etyczne. Wpływ na rozpoczęcie prowadzenia swojej praktyki zawodowej, miał także niewątpliwie fakt, aby publikować pod swoim nazwiskiem, co też wyklucza się wzajemnie z pracą w czyjejś kancelarii.

Wobec czego powołałam do życia własną Kancelarię, przyjazną człowiekowi, gdzie każdy Klient jest traktowany w sposób wyjątkowy, a ja mogę przeznaczyć każdej sprawie dostateczną ilość czasu, który jest jej potrzebny.

 

Obszar praktyki

Kluczowymi dziedzinami prawa, w których się specjalizuje to prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Niemniej, moja specjalizacja obejmuje również zakres prawa cywilnego: prawo umów cywilnoprawnych-weryfikacja, opiniowanie oraz sporządzanie umów cywilnoprawnych; prawa procesowego w tym postępowanie egzekucyjnego.

 

Prywatnie

Ponieważ nie samym prawem żyje człowiek, prywatnie jestem miłośniczką minimalizmu, dobrej kawy. Od wczesnych lat dzieciństwa związana ze sportem: kiedyś zawodowo trenująca lekkoatletykę (biegi sztafetowe oraz średniodystansowe) dziś już tylko amatorsko. Wrażliwa na krzywdę małych dzieci i zwierząt, czyli istot, które nie mogą zawołać "pomocy", a którym należy się szczególna troska, opieka i poszanowanie ich praw.